ζΕΝΤΟΣΟΤΩ

Newsgroups Answer 
Subject: ζΕΝΤΟΣΟΤΩ
From: mpetrov@karelia.ru (Mikhail Petrov)
Newsgroups: vlady.ru.admin.kurilka
Date: Feb 10 2022 00:23:38
Hello, Vasilij!
You wrote  on Wed, 9 Feb 2022 18:40:36 +0300:

VO> 2 ΧΕΜΙΛΟΜΕΠΞΩΕ ΫΤΥΛΙ:

VO> 1. VoWiFi
VO> https://moskva.beeline.ru/customers/pomosh/mobile/tarify-i-uslugi/dostup-k-vowifi/

χΕΜΙΛΟΜΕΠΞΑΡ άΤΟ ΫΤΥΛΑ ΤΟΜΨΛΟ Χ ΟήΕΞΨ ΣΠΕΓΙΑΜΨΞΩΘ ΥΣΜΟΧΙΡ, ΛΑΛ ΠΟ ΝΞΕ

                                        Regards.    Mike.

Date Subject  Author
09.02. * ζΕΝΤΟΣΟΤΩIgor
09.02. +- Re: ζΕΝΤΟΣΟΤΩVlady
09.02. +- Re: ζΕΝΤΟΣΟΤΩIvanov Dmitry
09.02. `* Re: ζΕΝΤΟΣΟΤΩVasilij Olhovik
10.02.  `* ζΕΝΤΟΣΟΤΩMikhail Petrov
10.02.   `* Re: ζΕΝΤΟΣΟΤΩVasilij Olhovik
10.02.    `* ζΕΝΤΟΣΟΤΩMikhail Petrov
10.02.     `* Re: ζΕΝΤΟΣΟΤΩVlady
10.02.      +* ζΕΝΤΟΣΟΤΩMikhail Petrov
10.02.      |`* Re: ζΕΝΤΟΣΟΤΩVlady
11.02.      | `- ζΕΝΤΟΣΟΤΩMikhail Petrov
11.02.      `* Re: ζΕΝΤΟΣΟΤΩVasilij Olhovik
14.02.       `* Re: ζΕΝΤΟΣΟΤΩVlady
15.02.        `* Re: ζΕΝΤΟΣΟΤΩphaggi
15.02.         +* ζΕΝΤΟΣΟΤΩMikhail Petrov
15.02.         |+- ζΕΝΤΟΣΟΤΩMikhail Petrov
15.02.         |`- Re: ζΕΝΤΟΣΟΤΩphaggi
15.02.         `- Re: ζΕΝΤΟΣΟΤΩVlady

"News-Portal" was written by Florian Amrhein.